Info arbeidsgivere / partnere

Arbeid og inkludering er hverdagen for oss

Tunet Elverum samarbeider med et stort utvalg arbeidsgivere i regionen. Våre samarbeidspartnere stiller praksisplasser og kompetanse til disposisjon for arbeidssøkernes faglige- og personlige utvikling.

Karriereveilederne i Tunet gir tett oppfølging av arbeidsforholdet gjennom hele prosessen, med mål om å sikre en god progresjon i opplæringen. Arbeidssøkere i ekstern praksis går utenpå ordinær bemanning i den enkelte bedrift.

Lest saken om Håkon som fikk muligheten hos Møller Bil?

Når opplæringen er fullført, ser vi på mulighetene for overgang fra praksis til ordinært lønnet arbeid.
NAV kan yte økonomiske tilskudd ved ansettelse.

Vil du vite mer om mulighetene for din bedrift?

Ta kontakt med Marius Alexander Sletvold

Last ned Tunets info-brosjyre (PDF)