Grafiske teknikker

HVA ER GRAFIKK ?

Grafikk er en fellesbetegnelse på alle reproduksjonsmåter av skrift og tegning. Begrepet betegner både trykketeknikken og selve sluttproduktet – det grafiske bladet, samt trykt kunst generelt.

I kunst betegner grafiske kvaliteter den todimensjonale virkningen av linjer og flater i et bilde, altså tegningen, i motsetning til farge og tredimensjonal form.

Det ferdige bildet kalles for det grafiske blad. Det har tradisjonelt vært slik at det finnes flere like grafiske blad, trykket i begrensede og nummererte antall, altså et opplag. Denne tradisjonen er i ferd med å endre seg, da mange kunstnere også trykker enkeltbilder eller serier med ulike varianter fra de samme trykkplatene.

Det er regler for hvordan grafikk skal nummereres, og hvor mange prøvetrykk som kan trykkes. Når opplaget er trykket, skal trykkplatene ødelegges slik at det senere ikke kan lages samme trykk igjen.

Et grafisk blad er et avtrykk av en treplate, metallplate, stein eller annet materiale der kunstneren selv har skapt sitt bilde. Før avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet platen og deretter fargelagt hele eller deler av den. Bearbeidingen kan bestå i at man skjærer i platen, tegner på den eller bearbeider den kjemisk. Hvert trykk er et originalt kunstverk.