Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Hos Tunet er det du som deltager som står i fokus. 
Vi vet at alle mennesker kan bidra i samfunnet. VTA står for varig tilrettelagt arbeid, og er for deg som mottar uføretrygd eller som kommer til å motta det i nærmeste fremtid. Og du bor i Elverum kommune.

Slik jobber vi sammen med deg:

 • 1. Prøvejobbing

  Ved behov tilbys du en prøvejobbingsperiode på 3 uker, hvor fagansvarlig og arbeidsleder har oppfølgingsansvar. I disse ukene vil det bli kartlagt hvilke ressurser og tilretteleggingsbehov du har. Etter disse 3 ukene, vil du få en skriftlig tilbakemelding på om

 • 2. Henvisning fra NAV

  Etter avtale mellom arbeidssøker og NAV-veileder sendes henvisning til Tunet Elverum.

 • 3. Praksis med prøvetid

  Ved ansettelse har du en 6 måneders prøvetid i bedriften. Hvor du da får en karriereveileder å samarbeide med. Gjennom denne perioden kartlegges og vurderes det i forhold til ditt arbeid og krav om minimum 50% deltagelse. Dette gjøres i

 • 4. Fast ansettelse

  Etter fullført prøveperiode gis en fast ansettelse. Du får da individuelle tilpassede og tilrettelagte oppgaver, med fokus på mestring, arbeidsglede og økt livskvalitet. Sammen med karriereveileder vil det bli utarbeidet en aktivitetsplan. Planen lages i henhold til dine målsettinger med

Her kan du lese mer om VTA