Karriereveiledning

Vi kan hjelpe deg ut av startgropa!

Vårt mål er at du tar valg som gjør at du begynner på et utdanningsløp du trives i og mestrer. Det mener vi vil føre til at du lettere finner en karrierevei og jobb du ikke vil angre på.

Utdanningsveiledning

Jo bedre du kjenner deg selv, jo større er mulighetene for å gjøre riktige valg. Det er ofte best å begynne der – å få kunnskap om seg selv, så tidlig som mulig.

En måte å bli kjent med deg selv på er å utforske hvilke interesser du har og hvilke egenskaper som kjennetegner deg. Når du vet mer om dette og samtidig som du får en god oversikt over hvilke utdanning- og karriereveier som finnes, vil du oppdage et hav av muligheter! Svarene vil du oftest finne selv, men våre erfarne karriereveiledere vil hjelpe deg ved å stille de gode spørsmålene du finner svarene på.

Karriereveiledning

Karriereveiledning er en prosess der du får hjelp til å planlegge og utvikle din karriere. Det kan innebære å få hjelp med å identifisere dine karrieremål, utvikle ferdigheter og kompetanse, undersøke arbeidsmuligheter og lage en handlingsplan for å oppnå målene.

Veiledningen er som oftest forskjellig fra person til person, avhengig av deres individuelle behov og mål. Det kan være en enkelt samtale eller en serie av møter over tid. Veilederen kan hjelpe deg med å identifisere styrker og svakheter, undersøke karrieremuligheter og utvikle ferdigheter og kompetanse. Samtalene kan være digitale eller ansikt til ansikt.

Karriereveiledning kan være nyttig for personer i alle karrierefaser, fra studenter som vurderer karrierevalg til erfarne arbeidstakere som ønsker å endre retning eller forfølge et nytt mål.

Bruk en karriereveileder

Sammen med en dyktig karriereveileder vil du få en grundig kartlegging med anerkjente karriereverktøy. Det vil gi deg både innsikt i hvilke interesser, evner og personlighet som kjennetegner deg, samt helt konkrete råd om hva som kan være gode utdannings- og/eller yrkesvalg for deg.

Slik foregår karriereveiledningen

Verktøy vi bruker

InFlow24 er et samtaleverktøy hvor du får hjelp til å reflektere over dine interesser, kompetanse og erfaringer, samt hva du motiveres av og hvilke arenaer du opplever mestring.

Du vil forstå mer om deg selv, dine styrker og hvilke personlige egenskaper du innehar. Dette vil gjøre det enklere å ta gode utdannings- og karrierevalg.   

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for karriereveiledning og har en database med over 10’000 jobb- og utdanningsmuligheter.

Med Karriereverktøy får du kartlagt dine karrierestyrker og hjelp til å gjøre jobb- og studievalg som er riktig for deg. Verktøyet sorterer de yrkene og utdanningene som vil passe dine egenskaper og viser deg bl.a hvilke skoler som har den utdanning. Dette er et meget godt verktøy med masse informasjon om hva yrket eller utdanningen innebærer, som blir skreddersydd etter dine ønsker.

VÅRE TILBUD

Karrierepakke Basis

kr 1 950
 • Interessekartlegging med InFlow24
 • Preferansekartlegging med InFlow24
 • Kartlegging av motivasjon og mestring med InFlow24
 • Kartlegge karrierestyrker med Karriereverktøy
 • Veiledning i utdanningsmuligheter

Karrierepakke Pluss

kr 3 550
 • Interessekartlegging med InFlow24
 • Preferansekartlegging med InFlow24
 • Kartlegging av motivasjon og mestring med InFlow24
 • Kartlegge karrierestyrker med Karriereverktøy
 • Veiledning i utdanningsmuligheter
 • Jobbsmak hos arbeidsgiver
Inkl. Jobbsmak
Skulle du ønske mer veiledning har vi en timespris på kr 800,- som kan avtales fra gang til gang .