Oppfølging av sykemeldte

Visste du at din arbeidsplass kan få tilskudd fra NAV for å løse sykefraværssaker?

Kjenner du til Ekspertbistand?

Tilskuddet kan brukes av arbeidsgivere som ønsker å få hjelp til saker hvor en ansatt har enten hatt langvarig sykefravær, eller hatt gjentatt eller hyppig sykefravær over kortere tidsrom. Denne ordningen er ment til å hjelpe arbeidsplasser med å forebygge og redusere sykefravær. Tilskuddet ble lansert høsten 2019 som en del av IA-avtalen for 2019-2024, og har allerede gitt gode resultater hos flere arbeidsgivere som har benyttet seg av det.

Kan brukes av alle

Tilskuddet kan brukes av arbeidsgivere som ønsker å få hjelp til saker hvor en ansatt har enten hatt langvarig sykefravær, eller hatt gjentatt eller hyppig sykefravær over kortere tidsrom. Denne ordningen er ment til å hjelpe arbeidsplasser med å forebygge og redusere sykefravær. Tilskuddet ble lansert høsten 2019 som en del av IA-avtalen for 2019-2024, og har allerede gitt gode resultater hos flere arbeidsgivere som har benyttet seg av det.

Slik jobber vi med ekspertbistand

1. Oppstartsmøte

Vi starter med et oppstartsmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert.

I oppstartsmøte er vi opptatt av målet for ekspertbistanden. Vi gjennomgår innholdet i bistanden, samt avklare roller og forventninger til alle parter

2. Individuell veiledning og metode

Vi fortsetter med karriereveiledning gjennom bruk av våre verktøy.

Vi kartlegger interesser, preferanser (hva du foretrekker), dine styrker og motivasjon, energilekkasjer og friskfaktorer i jobb og fritid.

Vi er opptatt av å se 24-timers mennesket. Kartleggingen vil foregå gjennom enkeltsamtaler, besøk på arbeidsplassen og arbeidsplassvurdering.

3. Avslutning

Til slutt oppsummerer vi prosessen i et felles møte med arbeidsgiver og arbeidstaker hvor vi legger fram forslag til handlingsplan om hvilke tilpasninger du og din arbeidsgiver bør utføre videre, eventuelt andre løsninger og muligheter for at arbeidstakeren skal komme tilbake i jobb.

Sluttrapporten blir utarbeidet og gjennomgått.

Lurer du på om dette kan være aktuelt?

Vi kan kontaktes for å drøfte ulike saker, eller om du gjerne bare vil vite mer.

Slik foregår karriereveiledningen

Verktøy vi bruker

InFlow24 er et samtaleverktøy hvor du får hjelp til å reflektere over dine interesser, kompetanse og erfaringer, samt hva du motiveres av og hvilke arenaer du opplever mestring.

Du vil forstå mer om deg selv, dine styrker og hvilke personlige egenskaper du innehar. Dette vil gjøre det enklere å ta gode utdannings- og karrierevalg.   

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for karriereveiledning og har en database med over 10’000 jobb- og utdanningsmuligheter.

Med Karriereverktøy får du kartlagt dine karrierestyrker og hjelp til å gjøre jobb- og studievalg som er riktig for deg. Verktøyet sorterer de yrkene og utdanningene som vil passe dine egenskaper og viser deg bl.a hvilke skoler som har den utdanning. Dette er et meget godt verktøy med masse informasjon om hva yrket eller utdanningen innebærer, som blir skreddersydd etter dine ønsker.