- 3. Individuell veiledning

Tunet tilbyr en helhetlig og individuell tilpasset avklaring og arbeidsrettet prosess, for å styrke deltakers muligheter til å kvalifisere seg for ordinært arbeid eller utdanning. Gjennom samtaler og bruk av ulike verktøy, kartlegger vi arbeidssøkers interesser, ressurser og preferanser.