- 3. Praksis med prøvetid

Ved ansettelse har du en 6 måneders prøvetid i bedriften. Hvor du da får en karriereveileder å samarbeide med. Gjennom denne perioden kartlegges og vurderes det i forhold til ditt arbeid og krav om minimum 50% deltagelse. Dette gjøres i samarbeid mellom karriereveileder og arbeidsleder/arbeidsgiver.