- 7. Avslutning

I en sluttsamtale oppsummerer vi status og utvikling i tiltaksforløpet. Arbeidssøkers kan gi en tilbakemelding på sin opplevelse av tiltaket, og samarbeidet med sin karriereveileder. Vi går også gjennom sluttrapporten som sendes til NAV-veileder.