Lill Osvold Hurlen

Karriereveileder

Mobil 950 63 661

E-post lill@tunet-elverum.no

Lill Osvold Hurlen har sosialfaglig utdanning, med tverrfaglig videreutdanning innen psykososialt arbeid. Hun har fokus på å “se hele mennesket”, og hun har lang erfaring med å jobbe med mennesker i utfordrende livssituasjoner.