Alle er gode på noe

Del dette innlegget

Hanne Skonnord er opplæringskoordinator og har dermed ansvaret for kompetanseheving hos alle tiltaksdeltakere ved Tunet. – Mestring og glede er viktig for å komme seg videre, men det er også god dokumentasjon, sier hun.

Etter flere år som karriereveileder gikk Hanne nylig over i stillingen som opplæringskoordinator for alle deltakere i Tunets tiltak. Det er til enhver tid mellom 50 og 60 tiltaksdeltakere, og nok for Hanne å henge fingrene i:

– Alle arbeidsstasjonene hos oss har egen opplæringsplan,forklarer hun. – Og disse skal tilpasses individuelt til hver deltaker. I denne prosessen samarbeider jeg både med arbeidsleder og den enkelte deltaker for å tilrettelegge planen på best mulig måte. Oppgavene skal gi mestring og inspirere til å lære mer, kanskje fordype seg i noe. Det er her nøkkelen til en bra plan ligger,smiler hun. – Man skal oppleve at man lærer noe bra, noe nyttig – og så få en dokumentasjon på det man har lært. Denne kan man bruke i prosessen med å komme seg videre, enten det er snakk om jobb eller utdanning.

Gjør det som skal til for å komme videre
Deltakernes opplæringsplan er inndelt i nivåer, slik at de selv kan følge nøye med på progresjonen.

– Det oppleves godt å ha en plan, forklarer Hanne. – Det å kunne krysse av for en konkret oppgave og si til seg selv: Nå kan jeg dette!, føles bra. Man opplever fremdrift, mestring og kontroll over egne oppgaver. Det er positivt. Og dokumentasjonen på det man har gjennomført, uansett hvilket nivå, ender opp som et kompetansebevis, påpeker hun.

– Ikke alle har mulighet eller et ønske om å ta fagbrev. Derfor er dette er en gylden mulighet for mange til å dokumentere det man faktisk kan og har oppnådd.

Hanne har også ansvaret for Jobbklubb, en aktivitet som foregår tre ganger i uka. Her kan alle delta.

– Denne er også individuelt tilpasset, forteller hun. – Deltakerne får jobbe med planen sin, enten det er fag fra videregående de ønsker å ta opp,teori for å ta førerkort, eller andre ting. Og vi er der for å hjelpe til, sier hun.

– Vi har også felles undervisning i mange emner som blant annet økonomi og budsjettering, skriving av søknad og cv eller mat og kosthold.

Godt å se andre mestre
Hanne synes det beste med jobben er å ha mulighet til å gjøre det lille ekstra som skal til for at mennesker kommer seg videre i jobb eller utdanning.

– Det er ofte ikke så mye som skal til, smiler hun. – I overraskende mange tilfeller er det bare litt tilrettelegging som trengs, litt ekstra støtte for å komme videre.

Hun føler seg heldig som får jobbe med mennesker og har fått ta del i mange suksesshistorier.

– Noen ganger er det rett og slett snakk om noen dårlige erfaringer, både i møte med systemer og andre mennesker. Man er sliten og opplever kanskje motløshet i forhold til egne ressurser og hva man kan få til. Her har vi mulighet til å møte folk der de er i livet, skape en god relasjon og bidra til å løfte dem videre – gi dem de gode opplevelsene og tro på egen mestring, forklarer hun.

Krever kompetanse på flere nivå
Å jobbe som opplæringskoordinator krever en del kompetanse, noe Hanne er bevisst på hver eneste dag:

– Å jobbe så tett på andre mennesker krever både ydmykhet og respekt, sier hun. – Her møter vi folk i alle alderssegmenter, og på alle nivå i livet. Det hjelper mye å bruke egen livserfaring, smiler hun.

Hanne Skonnord er opplæringskoordinator på Tunet

– Forståelse for at livet fort kan forandre seg og at ikke alt alltid er like rettferdig.

Kommunikasjon og relasjonsbygging er helt avgjørende, det kommer først.

– Så kommer selvsagt den rådgivende kompetansen i tillegg, og nettverket man har opparbeidet seg gjennom mange år i bransjen.

Hanne bygger til stadighet på egen fagkunnskap, og har nettopp gjennomført et Fagopplæringskurs i regi av fylkeskommunen, for å kunne håndtere lærlingeordningen. – Det er mye å sette seg inn i, men viktig å være fremoverlent i forhold til egen kompetanse, påpeker hun. – Det nytter ikke å sakke akterut når man skal ha ansvaret for andre menneskers opplæring og utvikling, smiler hun.

Tunet jobber også med å implementere digitale læringsplattformer, somAI-læring – en felles læringsportal fra Arbeid & Inkludering i NHO Service for deling av kunnskap og kompetanseheving.

– Gjennom portalen vil vi kunne tilby jobbsøkere relevant opplæring innen en hel del fagområder.Vi vil også kunne bidra til opplæring av andre, gjennom å lage egne digitale kurs, forklarer Hanne. – Så det er en form for digital deling av kunnskap og opplæring.

Legger til rette for et trivelig arbeidsmiljø
I disse dager er det full aktivitet på kursrommet på Tunet, det snekres og males:

– Det er viktig for oss at ikke de fysiske omgivelsene blir for klasseromspreget, mange har dårlig erfaringer fra slike miljø, sier Hanne. –Derfor pusser vi opp, gjør det lunere og oppgraderer det tekniske utstyret samtidig. Det blir flott! Vi håper det kan bidra til mye inspirasjon og passe både for unge og voksne i tiltak her. Et bedre sted å lære, avslutter hun.

Del dette innlegget

Del på Facebook
Del på Linkedin
Send på e-post

Flere artikler om tunet