En døråpner mot næringslivet

Del dette innlegget

Karriereveileder Torger Engeland jobber tett på arbeidssøkere og kan fortelle om mange suksesshistorier. – Tett oppfølging gir flere muligheter, mener den jordnære elverumsingen.

Torger har jobbet 17 år i Tunet

Selv om Torger har hele 17 år bak seg på Tunet, er det ikke få bein han har å stå på når det gjelder egen livserfaring og utdannelse.

– Jeg var vel en sånn ungdom som ikke helt hadde noe klart mål for videreutdanning, forteller han fra dypet av en de nye solgule stolene i kafeen på Tunet. – På videregående tok jeg Markedsføring (VKII), noe som passet fint da jeg kom inn på Høgskolen i Gjøvik og tok grunnfag i Markedsføring før jeg fortsatte med årsenhet på lærerskolen i Medie-og informasjonsfag. På Evenstad studerte jeg Utmarksforvaltning i tre år, og så har jeg studert samfunnsplanlegging på Lillehammer i to år, sier han. – I tillegg har jeg videreutdanning i Veiledning, noe jeg tok etter at jeg begynte å jobbe i Tunet. Ham smiler litt ned i kaffekoppen: – I ettertid ser jeg at selv om jeg har vært dårlig på planlegging – og fremdeles kanskje er det – så har det vært viktig for meg å ha oversikt, se helheter, samt evne å tenke kritisk.

Livserfaring og relasjonsbygging
– Det er 17 år siden jeg snublet over stillingsannonsen på Tunet, og for første gang tenkte jeg, som aldri hadde søkt på en stilling formelt før, at dette var jobben for meg!

Torger hadde da arbeidserfaring fra ymse steder; guide og vert på Skogmuseet, arbeidet i en privat SFO-ordning og som bartender på en lokal pub. Han hadde til og med vært arbeidsledig en periode.

– Disse erfaringene er gode å ha med seg når man skal jobbe så tett på mennesker som vi gjør her. Det er en fordel å ha kjent på både usikkerhet, håpløshet og byråkrati, påpeker han. – Noe som gir meg et grunnlag i møte med de som blir henvist hit fra NAV.

«Vi hjelper folk til å finne ut hva de vil og hva de kan»

Sitat Torger

Det er lyst og trivelig på Torgers kontor. Her legges det mange planer for fremtiden!


Hva er viktig?

Tiltaket Torger jobber som karriereveileder i, er AFT – Arbeidsforberedende trening.

– Vi jobber med arbeidsavklaring, kvalifisering og formidling til jobb eller videre utdanning, forteller han. – Kort sagt: Vi bistår folk i finne ut av hva de kan og hva de vil, og så gjør vi noe med det, sammen.

Torger hjelper folk i alle aldre og med mange forskjellige opplevelser bak seg. Noen har aldri vært i jobb, mens andre har vært ute av arbeidslivet en stund.

– Hit kommer folk fra 20 til 62, smiler Torger. – Noen har litt dårlig selvfølelse og andre er merket av livet. – Et møte er alltid spennende for meg. Og jeg håper og tror de fleste har en positiv opplevelse! Det viktigste er å skape en god relasjon, være åpen til sinns, til stede i øyeblikket og finne ut av alle mulighetene som ligger i prosjektet.

– Prosjektet?

Torger smiler litt og innrømmer at han ser hvert eneste menneske som et prosjekt, og et viktig et:

– Målene og livssituasjonen er forskjellige for alle, utdyper han. For å finne gode løsninger på utfordringer som ligger utenfor vårt kompetanseområde, har vi et bredt spekter av samarbeidspartnere å spille på. – Det viktigste er at arbeidssøkeren har godt utbytte av tiltaket, uansett hva det måtte resultere i. At han eller hun skal oppleve mestring og vekst, uavhengig av om det resulterer i jobb eller utdanning. Men heldigvis gjør det jo det i mange tilfeller, legger han til. – Det er mange muligheter og velvillige arbeidsgivere der ute!

En takknemlig arbeidssøker har takket for en positiv opplevelse med egenprodusert kunst.

Tøffe krav men mange muligheter
Tunet har i overkant av 300 næringslivsaktører i nettverket sitt som de kan jobbe mot for å få en arbeidssøker ut i arbeidstrening eller jobb.

– Vi opplever mange positive arbeidsgivere der ute, smiler Torger. – Og etter hvert får man et ganske godt blikk for hvilke mennesker som passer inn hvor. Det er ikke sjelden at fornøyde oppdragsgivere etter endt prosjekt spør etter flere potensielle arbeidstakere. Det opplever vi som et tydelig signal om at jobben vi gjør er både nyttig og at det virker!

– Den største utfordringen?

Torger trenger ikke tenke lenge før han svarer.

– Den største utfordringen er nok kravet om effektivitet og at det innenfor en 100 % jobb skal leveres 100 % utbytte. Slik er det jo i arbeidslivet i dag. Derfor er fleksibilitet og åpenhet så viktig. Evnen til å se hva som er mulig – se forbi hindringer og vanskeligheter og tilrettelegge slik at begge parter opplever nytte og verdiskaping. Får man en arbeidstreningsplass innenfor detaljhandel, passer det kanskje helt fint at man bare jobber med vareplassering, hvis det er en utfordring med kundebehandling og å sitte i kassa, for eksempel. Slike ting kan komme etterhvert – eller ikke i det hele tatt, forklarer han. – NAV forvalter ordninger som kan sikre ordinære ansettelser, på tross av at produktiviteten er midlertidig eller varig begrenset. I samarbeid med arbeidssøker, arbeidsgiver og NAV lokalt, må vi bli mer kreative i forhold til å utnytte disse mulighetene!

Tror flere arbeidsgivere ville hatt nytte av et samarbeid
Tunet har mange samarbeidspartnere, men Torger tror enda flere hadde hatt både nytte og glede av en slik ordning.

– Det finnes flere arbeidsplasser der ute som sikkert hadde hatt god nytte av denne ordningen. Vi tar selvsagt kontakt med bedrifter når arbeidssøkerne ytrer et spesifikt ønske, men vi er alltid på jakt etter aktører i næringslivet som kunne tenke seg et samarbeid.

Brukerundersøkelsen de utfører på årlig basis forteller om gode resultater. Flere ganger har tidligere arbeidssøkere stukket innom og fortalt om sine positive opplevelser og et liv som har fått ny mening gjennom jobb eller utdannelse.

– Det er godt for folk å være i jobb, godt å føle seg nyttig og verdsatt, smiler Torger. – Gjennom tett oppfølging, og at man faktisk bryr seg om de folka man skal veilede, kan man skape en hverdag med mestring og mening for mange. Vi har så mye ressurser til rådighet her, vi glemmer nesten at vi til daglig kan vise til suksesshistorier som en følge av godt teamarbeid, høy kompetanse og et velvillig næringsliv! All grunn til å være stolt av å jobbe i Tunet!

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Del dette innlegget

Del på Facebook
Del på Linkedin
Send på e-post

Flere artikler om tunet

Tunet kafe

Tunet kafè – midt i Leiret

Som en arbeids- og inkluderingsbedrift er vårt formål å skape gode og kvalifiserende arbeidsoppgaver for våre tilrettelagte ansatte. Vi vektlegger trygget og arbeidsglede, og kafè’en

Les mer
Ledig stilling

Karriereveileder søkes

Ønsker du en meningsfull og utfordrende jobb?
Tunet Arbeid og Karriere søker en karriereveileder i fast stilling som vil bidra til å skape motivasjon og

Les mer