Får tilbud om kognitiv veiledning

Del dette innlegget

Deltakere som er innom Tunets tiltak, kan benytte seg av tilbud om kognitiv veiledning. – Tanker, følelser og atferd er like viktig som muskler og ledd, sier fysioterapeut og kognitiv terapeut Erica Pop.

Erica Pop, fysioterapeut, kognitiv terapeut.
Erica Pop er utdannet fysioterapeut og kognitiv terapeut.

Erica understreker at kognitiv terapi er en svært konkret tilnærming innen psykologien. – Vi ser at kognitiv terapi har god effekt for de som er åpne for det, sier hun. – I vår bransje kan vi ikke stoppe ved å bare kartlegge det fysiske, legger hun til. – Alt henger sammen, det er vårt utgangspunkt.

Erfaring som fysioterapeut og kognitiv terapeut
Erica tok høgskoleutdannelse i fysioterapi med spesialisering innen rehabilitering av barn for 0-6 år med nevrologiske lidelser. Hun arbeidet med dette i første omgang, for så å jobbe innen rehabilitering for voksne på et senere tidspunkt. Ved Tunet Elverum AS jobber hun fortsatt som fysioterapeut, blant annet med funksjonsvurderinger. De siste årene har hun tatt videreutdanning innen kognitiv terapi, først for angst og depresjon og nå går hun videre med kognitiv terapi for fysikalsk medisin og rehabilitering, hvor sykdomsbildet er knyttet til utbredte plager fra bevegelsesapparatet ledsaget av langvarige smerter, utmattelse, søvnproblematikk og andre typer uspesifikke plager.

Vi har alle en psykisk helse
– Det er ikke til å komme utenom, vi har alle en psykisk helse, smiler Erica. – Det er en del av det å være menneske. Å benytte seg av kognitiv veiledning er ikke dermed sagt at man skal komme frem til en diagnose eller blir stemplet som psykisk syk, påpeker hun. – Det handler om bevisstgjøring av egne tanker, følelser og atferd. Bevisstgjøring er alltid bra, smiler hun. – Og for de fleste som har kommet inn i en litt vond sirkel hva dette angår, så kan kognitiv veiledning være til stor hjelp!

Selv om mental helse er viktig i alle sammenhenger, er hun snar til å påpeke at det ikke er svaret på alt som ikke umiddelbart kan forklares: – Jeg tror det verste du kan si til noen som har hatt langvarige smerter, er at det bare er psykisk. Det vil bare opprettholde og forsterke de fysiske plagene. Symptomer finnes, følelser finnes, påpeker hun. – Selv om man ikke finner konkrete årsaker via en MR-undersøkelse eller andre fysikalske undersøkelser. Dette er virkeligheten for mange.

Kan være vanskelig å spørre om hjelp
Noen av de som deltar på tiltak gjennom Tunets opplegg har avgrensende sykdomstilstand, hvor personen allerede viser tegn på bekymring, indre uro rundt egen tilstand. Men de fleste har det man kaller for sammensatte lidelser:

– Det kan være langvarige, utbredte smerter, utmattelse og søvnproblematikk, samt angst og depresjon, sier Erica. – Dette er ting alle mennesker kan oppleve gjennom livet, spesielt om man gjennomlever noen tøffe faser. Mange ganger kan livsendrende opplevelser som det å miste jobben, få barn, bli skilt eller miste noen, forsterke eller utløse plager som ikke er så lette å få øye på, forklarer hun. Man lager seg uhensiktsmessige, trygghetsskapende strategier i hverdagen for å beskytte seg selv og blir ofte sittende fast uten å komme seg videre, sier hun.

– Felles for mange er at man overvurderer alvorligheten av en fryktet hendelse, samtidig som man  undervurderer egne mestringsmuligheter og muligheten til å få bistand eller hjelp fra andre mennesker, det være seg profesjonelle eller ikke. Det er her vi kan være bistå, sier Erica. – Vi veileder i det å sortere og analyserer tanker, følelser, symptomer og atferd. Går helt konkret til verks.

Blir sin egen veileder
Kognitiv terapi tar alltid sikte på at man skal finne strategier som virker, også når man ikke lenger har tilgang til terapeuten.

– Det er naturlig at man har negative tanker om negative hendelser, sier Erica. – Så lenge de er objektive, gyldige tanker som har faktagrunnlag og speiler en reell negativ hendelse eller livsproblem. Men hva om hendelsen ikke er reell, om det i stedet er en sterk bekymring for noe som kan komme til å skje? Og om denne bekymringen påvirker tanker, følelser og atferd på en begrensende og uhensiktsmessig måte? I den kognitive veiledningen går vi inn i de tankene og den atferden som er lite hensiktsmessig og tester ut premissene, smiler Erica. – Det kan være ubehagelig, men ubehag i seg selv er ikke farlig. Det viktige er å få på plass tanker og atferd som virker, som gir muligheter og mestring. Tanker som gjør at man tør mer og reduserer egne begrensninger.

Unik situasjon på Tunet
Deltakerne på Tunet har tilgang til arbeidsstasjoner og atferdsarenaer som gjør at de kan trene seg i å bli eksponert for utfordrende situasjoner, med støtteapparat som tilpasser og veileder underveis.

– Alle som kommer hit i tiltak, blir funksjonsvurdert og kartlagt med tanke på fysiske og psykiske utfordringer. De vi ser kan ha utbytte av det, får tilbud om kognitiv veiledning. Det er viktig at de er klar over hva de er med på og at de gir sin aksept til at vi skal prøve med kognitiv veiledning, sier Erica. – Selvsagt kan deler av den kognitive fremgangsmåten også benyttes i det daglige veiledningsarbeidet, med åpne spørsmål og et generelt fokus på tanker og atferd, uten at man går inn i en terapisituasjon. Men for at deltakerne skal ha fullt utbytte av kognitiv veiledning, krever det planlegging, kontinuitet, hjemmelekser og jevnlig veiledning, avslutter Erica. – Du blir kanskje ikke kvitt smerter men livet blir lettere og bedre når du lærer deg å fokusere på en hensiktsmessig måte. Når du gjør det som virker.

Les mer om kognitiv terapi hos Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Del dette innlegget

Del på Facebook
Del på Linkedin
Send på e-post

Flere artikler om tunet