Tunet med toppresultater innen AFT

Del dette innlegget

Hege Aakrann Eek – attføringsfaglig leder

Tunet er tiltaksarrangør innen AFT (arbeidsforberedende trening) på oppdrag fra NAV. For en tid tilbake ble de nasjonale resultatene fra første halvår publisert, og vi kan med glede konstatere at vi ligger helt i landstoppen på denne statistikken.

– Dette er et resultat vi er meget godt fornøyd med, og det gir oss motivasjon og inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet, sier Hege Aakrann Eek som er attføringsfaglig leder hos Tunet. Statistikken viser at vi er nest best i landet. Kanskje vi skal ha som ambisjon å bli best?

Hva innebærer AFT?

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, og som har behov for veiledning for å komme ut i arbeid eller utdanning. Våre arbeidssøkere får oppfølging med mål om å skaffe arbeid, samt opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening dersom det er ønske og behov.

– Halvårsoversikten viser at 50% av våre deltakere er i arbeid etter endt AFT-løp. Ytterligere 20% er i utdanning. Her på Tunet har vi plasser for arbeidsforberedende trening internt. For eksempel i kafeen, eller på rammeverkstedet. Våre dyktige arbeidsledere gjør en formidabel jobb, og det gjør også våre karriereveiledere i AFT-teamet, fastslår Hege.

Tunets AFT-team, fra venstre: Marthe Lindmo, Marit Sandli, Erica Pop, Hege Aakrann Eek og Torger Engeland

Det samarbeides også tett med kommunale og private aktører for AFT-plasser: Butikk, barne- og ungdomsarbeid, mat og kantine, service, helse og omsorg, transport, maskin og anlegg – for å nevne noen. Det er viktig med utprøving og trening i ordinært arbeidsliv. Det er ute i det eksterne arbeidsmarkedet at de fleste av våre arbeidssøkere har sin arbeidshverdag. Dette tette samarbeidet er en av flere viktige årsaker til at Tunet har så gode formidlingstall til arbeid og utdanning. En annen årsak er den tette samhandlingen vi har med hver enkelt nav-veileder, med mål om hjelpe den enkelte arbeidssøker å komme ut i en arbeidshverdag for å være «rett person på rett plass».

40 personer på tiltak

For øyeblikket har Tunet 40 personer i AFT-tiltak, og ytterligere 12 er «i slusa» for utredning. Det er godt håp for at vi opprettholder de gode resultatene, og at vi befester vår gode plassering på statistikken.

– Alt i alt er vi 5 personer på Tunet som jobber dedikert med AFT. Det er et givende og samfunnsnyttig arbeid, og med disse flotte resultatene gleder vi oss til å gå på jobb hver dag, sier Aakrann Eek.

AFT består av 4 hovedelementer eller faser:

  • Avklaring av ressurser og yrkesmål
  • Arbeidsutprøving i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø ut i fra behov og ønske
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

Hvis du tror AFT kan være noe for deg, ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Hvis du får stønad til livsopphold – for eksempel arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger. Vi på Tunet er klare til å hjelpe, og fortsette å gjøre en god jobb.

Del dette innlegget

Del på Facebook
Del på Linkedin
Send på e-post

Flere artikler om tunet