Vi vet at alle mennesker kan bidra

Arbeidsforberedende trening (AFT).

Arbeidsforberedende trening er for deg som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker veiledning til å finne riktig jobb eller komme i gang med utdanning. Du må være bosatt i Elverum, Åmot, Våler eller Stor- Elvdal.

Vi har til enhver tid 52 plasser i tiltaket og karriereveiledere med ulik kompetanse med fokus på arbeidsinkludering

Hos oss, får du en personlig karriereveileder som sammen med deg vil jobbe målrettet med å oppnå dine mål. I fellesskap utarbeider dere en plan for din vei videre mot jobb og utdanning.. Vi har et godt samarbeid med over 200 bedrifter i regionen, samtidig som vi kan tilby interne arbeidsarenaer innen makulering, innramming, kafé og catering, og Galleri T i din oppstartsperiode.

I løpet av tiden med oss får du mulighet til å gjennomføre vip24 som gir deg innblikk i yrker som er aktuelle for deg, hvilke lærings/kommunikasjonsformer som egner seg best for deg, samt tips til hva som er med på å fylle ditt “batteri”. Bedriftens fysioterapeut gjennomfører også funksjonsvurderinger for å gi deg mulighet til å få tips til hva du kan gjøre for å bedre både din fysiske og psykiske helse.

Vi tilbyr:
– Profesjonell karriereveiledning
– Kartlegging av ressurser og interesser
– Avklaring av yrkes – eller studievalg
– Kurs relatert til arbeid, helse og personlig utvikling (aiLæring, Jobbklubb)
– Fokus på tiltak for økt livskvalitet
– Arbeidspraksis
– Oppfølging på arbeidsplassen
– Formidling til arbeid og utdanning

Varighet:
Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse.

Hvordan skal jeg søke?
NAV henviser arbeidssøkere til oss. Ta kontakt med din NAV-veileder for en vurdering om AFT kan være et aktuelt tiltak for deg.

Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med vår faglig leder, Marius Alexander Sletvold på telefon: 984 90 202

Du kan også komme på besøk, etter avtale.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

VTA står for varig tilrettelagt arbeid, og er for deg som mottar uføretrygd eller som kommer til å motta det i nærmeste fremtid.
Du må være bosatt i Elverum kommune.

Hos oss vil du sammen med din veileder finne den beste løsningen med tanke på arbeid, ut ifra din kompetanse og helsesituasjon. Dere vil sammen utarbeide en individuell plan, hvor det skal være fokus på økt mestring, arbeidsglede og livskvalitet.

Vi kan tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver innen makulering, renhold, kafé og catering, innramming og Galleri T.

I tillegg kan vi tilby samarbeid med eksterne bedrifter som arbeidsarenaer.

Som deltaker blir du ansatt i bedriften og vil motta motivasjonslønn for utført arbeid som kommer i tillegg til den ytelsen du allerede mottar fra Nav. Vi har stillinger fra 50%-100%.

Dersom du ønsker å søke arbeid hos oss anbefaler vi deg å fylle ut vårt søknadsskjema og sende det til Nav Elverum med kopi til oss. Du må gjerne ta kontakt med oss dersom du ønsker en omvisning før du søker.

Ofte kan vi har noe venteliste, men ungdom blir prioritert. Ta kontakt med oss for oppdatert status.

Klikk for Søknadsskjema

Klikk for Personalhåndbok VTA

Klikk for å laste ned vår velkomstmappe!