VI VET AT ALLE MENNESKER HAR NOE Å BIDRA MED I SAMFUNNET

Vi vet at alle mennesker har noe å bidra med i samfunnet.

I 30 år har vi jobbet sammen for å utvikle mennesker til arbeid eller utdanning.

Vi tror på et inkluderende samfunn for alle

I 30 år har vi jobbet sammen med kommuner, bedrifter og NAV for å utvikle mennesker til arbeid eller utdanning. Å ha en meningsfylt hverdag betyr mye, å få hjelp til å se sine styrker betyr ofte enda mer. På oppdrag fra NAV har vi Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig Tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)


For oss er arbeid og inkludering hverdagen.

Ønsker du å rekruttere en dyktig arbeidstaker fra oss?

Karriereveilederne i Tunet gir tett oppfølging av arbeidsforholdet gjennom hele prosessen, med mål om å sikre en god progresjon i opplæringen.