Tunet logo liggende hvit

Et fellesskap inspirert av arbeidsglede

Dette er Tunet Elverum

Tunet Elverum har siden 1991 hatt en sentral plass i Elverums inkluderingsarbeid. Vi har synliggjort viktigheten av alle menneskers verdi i arbeidslivet, og har mål om å skape et inkluderende samfunn for alle. Et samfunn der alle, uavhengig av bakgrunn og utfordringer, kan bidra positivt. Vi søker fellesskapets kraft for å styrke individuelle kvalifikasjoner og åpner arbeidslivet for flere. 
Vi har et viktig samfunnsansvar og vi utvider dette med å ta et enda større ansvar gjennom å være Miljøfyrtårnsertifisert.  

VISJON OG VERDIER

«Et fellesskap inspirert av arbeidsglede» er vår visjon.
For oss betyr dette at vi oppriktig mener at vi vil lykkes med mange utfordringer i samfunnet om arbeidsgleden vinner fram. Vi ser dette i vår egen bransje og i egne lokaler, men også bredt ut i hele landet. For oss er dette inspirasjon til å framsnakke viktigheten av arbeidsglede, som gjennom å påvirke den enkelte arbeidstaker vil styrke samfunnet arbeidskraft og velferdssamfunnets eksistens. 

 Gjennom våre verdier – stolt, ekte, inspirerende og tolerant – vil vi opptre troverdig og verdiskapende, med gjennomgående glød for arbeidsglede og dens positive effekt. 

Vårt hovedformål er å bistå mennesker til bedre forutsetninger i eget liv og aller helst i arbeidslivet. Vårt motto er «Rett person på rett plass». 
Vi bidrar til arbeidsglede, livskvalitet og verdiskapning. Det er vår hovedoppmerksomhet i samfunnsoppdraget, hvor økonomisk selvstendighet og økt livskvalitet støtter den norske velferden. Vi samarbeider med private bedrifter og offentlige aktører for å styrke jobbtilhørighet gjennom kompetanse og nærværsarbeid.
Vi er arbeidsgivere for arbeidstakere med behov for tilrettelagt arbeid i selskapet Tunet Arbeid og karriere. 

EIERSKAP OG STYRE

Tunet Elverum AS 

Org.nr. 962 270 042 
Daglig leder Toronn Asdahl Brunsell 
 
Styre
Helge Hartz, styreleder
Ine Haansnar Odden, nestleder 
Ingrid Busterud, styremedlem 
Martin Uthus, styremedlem 

Tunet Elverum AS er et aksjeselskap eid av Elverum kommune (100 %). 

Tunet Elverum AS består av merkenavnene Tunet Arbeid og karriere AS og Tunet Utvikling AS 

Tunet Utvikling AS 

Org.nr: 919 433 485 

Tunet Arbeid og karriere AS 

Org.nr: 919 398 558  

Ved bestilling eller fakturering av varer og tjenester velges ovenstående firmanavn og org.nr. 

KOMPETANSE OG KVALITET

Tunet er en kompetansebedrift med hovedvekt på kunnskap og erfaring innen formidling og veiledning av arbeidsgivere og jobbsøkere. Gjennom blant annet karriereveiledningsverktøyet Inflow24 og Karriereverktøy, sammen med individuell veiledning, finner vi ressursene som leder til mestring hos arbeidstakeren.

Våre ansatte har bred kompetanse innen veiledning, helse- og sosialfag, pedagogikk, administrasjon og ledelse. Dette i kombinasjon med stor bredde i yrkesretninger gir oss en solid base for å søke i arbeidsmarkedets mangfold.

Vi jobber tverrfaglig med arbeidsgivere, det offentlige og ulike helsetjenester med fokus på å finne gode løsninger i arbeidsforhold. 

MILJØFYRTÅRN

Tunet har i mange år vært en viktig brikke i Elverum. Vi beskriver oss selv som en kvalitetsbevisst aktør med et viktig samfunnsengasjement. Vi står for kvalitet, vi er engasjert og skal være en attraktiv samarbeidspartner. Vi tar et betydelig samfunnsansvar – og gjennom dette har vi også et stort miljøansvar. En betydningsfull milepæl i 2021 var da vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Gjennom sertifiseringen tar vi bevisste valg – vi setter større krav til oss selv og til dem vi samhandler med, vi kan ikke slurve hverken med det indre eller det ytre miljøet.  
Vi er en kompetansearena og en inkluderingsbedrift med iboende rollemodellfunksjon.   
Vi er naturlig opptatt av hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. Hensynet til bærekraft går hånd i hånd med alt vi står for.

  • Vi velger leverandører med klar miljøprofil ved innkjøp, prioriterer ansvar fremfor laveste pris. 
  • Grundig avfallssortering og aktiv gjenbruk er innarbeidet blant alle ansatte. 
  • Nye elektriske innkjøp evalueres mot klimaklasse A+. 
  • Vi søker god logistikk ved bruk av bil, vi bruker elsparkesykkel eller sykkel når dette er mulig og vi samkjører – dette for å redusere transportbehovet og senke utgiftene. 
  • Vi har et sterkt arbeidsmiljø på Tunet med lavt fravær. 
  • Vi tenker oss om og tar gode valg for miljøet 

 

BÆREKRAFT

Tunet ønsker å være en ansvarsfull samfunnsaktør i vårt arbeid med menneskerettigheter, arbeidsforhold, innkjøp og miljø. 

Vi har identifisert våre bidrag i FNs bærekraftmål, som er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

Vi kan identifisere oss i størst grad med fire mål:

Innenfor god helse og livskvalitet jobber vi aktivt for å fremme god mental helse gjennom vårt arbeidsfellesskap. Dette gjennomsyrer også vår metodikk og undervisning, samt underbygger vårt samfunnsansvar. Vi anerkjenner verdien av kunnskap for å ta gode valg for egen fysiske og psykiske helse, som er tett relatert til opplevelsen av livskvalitet. Vi mener aktivitet og arbeid er de viktigste arenaene for inkludering og helsefremming. Vi er opptatt av å ha et trygt, stabilt og utviklende arbeidsmiljø, som fremmer arbeidsglede og vekst.

Innenfor anstendig arbeid og økonomisk vekst er vi forpliktet til å bidra gjennom vår primæroppgave. Vi søker sysselsetting av alle grupper og er spesielt oppmerksomme på dem med nedsatt arbeidsevne. Vi jobber aktivt med å skape arbeidsplasser og har tett dialog med lokalt arbeidsmarked for å bistå mennesker til stor grad av økonomisk uavhengighet. Vi vil spre inkluderingskompetanse til alle for å fremme mangfold og utvide arbeidslinjen – vi ønsker at flest mulig skal ha et arbeid.

På Tunet tar vi ansvar for forbruk og produksjon gjennom mange tiltak. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og har et solid engasjement i å redusere vårt eget klimaavtrykk. Vi vil redusere grad av avfall og begrense skade på mennesker og miljø, vi søker resirkulering, gjenbruk, kildesortering og reduksjon. Vi har, blant mye, stor oppmerksomhet på matsvinn og miljøvennlige rutiner i vårt kjøkken, vi oppfordrer til gjenbruk og reparasjon i vårt rammeverksted. Vi søker samhandling og samarbeid med bedrifter og leverandører med tydelig miljøprofil og som praktiserer et miljøengasjement. Vi rehabiliterer og kjøper brukt framfor å ha det nyeste på markedet. 

 

Vi ønsker å delta i arbeidet for å stanse klimaendringene og bidra der vi kan gjennom tilpasning og bevisstgjøring. Dette gjør vi ved å velge miljøvennlig i hverdagen og oppfordre til å være engasjerte medborgere for et mer bærekraftig samfunn. 

Et rutenett på fire blokker som viser FNs bærekraftsmål på norsk: God helse og velvære, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon, klimahandling. For mer detaljer, kontakt tunet for omfattende innsikt.

LEDIGE STILLINGER

Her vil vi legge ut utlysninger av stillinger når vi har behov og noe er ledig.