Tunet logo liggende hvit

Et fellesskap inspirert av arbeidsglede

For bedrifter

Tunet samarbeider med et stort utvalg arbeidsgivere i regionen. Våre samarbeidspartnere stiller praksisplasser og kompetanse til disposisjon for arbeidssøkernes faglige- og personlige utvikling. Karriereveilederne i Tunet gir tett oppfølging av praksisen gjennom hele prosessen, med mål om å sikre en god progresjon i opplæringen. 

Vi kan i tillegg tilby oppfølging på arbeidsplassen gjennom ekspertbistand, inkluderende jobbdesign og kartlegging av team og enkeltmennesker.

EKSPERTBISTAND

Sykeværsoppfølging

Ekspertbistand er et tilbud til deg som arbeidsgiver som ønsker å få hjelp til saker hvor en ansatt har enten hatt langvarig sykefravær, eller hatt gjentatt eller hyppig sykefravær over kortere tidsrom. Denne ordningen er ment til å hjelpe arbeidsplasser med å forebygge og redusere sykefravær. Ordningen ble lansert høsten 2019 som en del av IA-avtalen for 2019-2024, og har allerede gitt gode resultater hos flere arbeidsgivere som har benyttet seg av det.

Slik jobber vi med ekspertbistand

Oppstartsmøte

Vi starter med et oppstartsmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert.

I oppstartsmøte er vi opptatt av målet for ekspertbistanden. Vi gjennomgår innholdet i bistanden, samt avklare roller og forventninger til alle parter

Individuell veiledning og metode

Vi fortsetter med karriereveiledning gjennom bruk av våre verktøy.

Vi kartlegger interesser, preferanser (hva du foretrekker), dine styrker og motivasjon, energilekkasjer og friskfaktorer i jobb og fritid.

Vi er opptatt av å se 24-timers mennesket. Kartleggingen vil foregå gjennom enkeltsamtaler, besøk på arbeidsplassen og arbeidsplassvurdering.

Avslutning

Til slutt oppsummerer vi prosessen i et felles møte med arbeidsgiver og arbeidstaker hvor vi legger fram forslag til handlingsplan om hvilke tilpasninger du og din arbeidsgiver bør utføre videre, eventuelt andre løsninger og muligheter for at arbeidstakeren skal komme tilbake i jobb.

Sluttrapporten blir utarbeidet og gjennomgått.

En kvinne med langt blondt hår smiler til kameraet. Hun har på seg en svart skjorte med ordet «TUNET» og en logo på. Bakgrunnen er uskarp med noe grønt og fargerike elementer, noe som skaper en levende scene. For mer informasjon, kontakt oss gjerne.

Marthe Lindmo er Tunets fagperson innen sykeværsoppfølging og ekspertbistand. Med sin ekspertise bidrar hun verdifullt til å styrke organisasjonens håndtering av disse områdene.

INKLUDERENDE JOBBDESIGN

Tunet kan bidra til en mer kostnadseffektiv utnyttelse av kompetansen i din virksomhet.

 

Inkluderende jobbdesign er en metode som tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Metoden innebærer å analysere og reorganisere arbeidsprosesser. Personer med spesialkompetanse dedikeres til sine felt. Oppgaver som ikke krever den aktuelle spesialkompetansen, skilles ut til andre stillinger.

Metoden gir rom for å ansette personer som i dag står utenfor det ordinære arbeidslivet, til varige og bærekraftige arbeidsforhold.

Inkluderende Jobbdesign skaper flere arbeidsplasser for personer uten spesialisert fagkompetanse.

REKRUTTERING

Tunet Arbeid og Karriere jobber opp mot mennesker som er svært motiverte for å etablere seg i ordinært arbeid.

Kanskje har vi en kandidat som kan dekke ditt rekrutteringsbehov?

 

På bakgrunn av informasjon om dine behov, vil vi se om vi har deltakere som kan fylle den definerte rollen i din virksomhet.

Ser vi en god match i kandidatens interesser, kompetanse og personlige egenskaper, gjennomføres et uforpliktende møte for å se på muligheter for et samarbeid.

Et neste skritt kan være at kandidaten gjennomfører en arbeidspraksis, med spesifikke målsettinger for kvalifiseringen.

Arbeidspraksis gjennomføres uten lønns- eller tilsettingsforpliktelser, og følges tett opp av en av våre karriereveiledere.

I evalueringsmøter snakker vi om utviklingen, og hvordan kandidaten kan nå et nivå som tilfredsstiller dine krav og forventninger.

Når opplæringen er å anse som fullført, avklares muligheter for ansettelse, og premisser for dette.

UTVIKLING AV TEAM OG ENKELTMENNESKER

Med InFlow24 som virkemiddel, kan Tunet bistå din virksomhet i utviklingsarbeidet.

InFlow24 bygger på prinsippet om at meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig kilde til styrket helse, motivasjon og arbeidsglede.

InFlow24 er et samtaleverktøy med fokus på kompetanse, interesser, verdier og personlige preferanser. Verktøyet inkluderer hele 24-timersmennesket. Det skaper refleksjon, og fremmer motivasjon og engasjement. Økt bevissthet rundt egne styrker og utviklingspotensial, gjør det enklere å ta riktige valg i arbeidsliv og fritid.

Eksempelvis i arbeidet med å bygge et team av ansatte, vil InFlow24 bidra til en produktiv sammensetning av kompetanse og personlige egenskaper.

KONTAKT TUNET

En kvinne med langt blondt hår smiler til kameraet. Hun har på seg en svart skjorte med ordet «TUNET» og en logo på. Bakgrunnen er uskarp med noe grønt og fargerike elementer, noe som skaper en levende scene. For mer informasjon, kontakt oss gjerne.

Marthe Lindmo

Karriereveileder

Marthe er utdannet innen sosialt arbeid, og er sosionom. Har mange års erfaring som selger, og har vært miljøterapeut de siste årene. Marthe har stor tro på empowerment, og at man sammen skal få til det beste for deltakerne på sin veg mot ordinært arbeid. Hun er en trygg person, som lytter til dine mål og vil være løsningsorientert for å øke din livskvalitet gjennom arbeid.