Tunet logo liggende hvit

Et fellesskap inspirert av arbeidsglede

arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tilbud for deg som har behov for arbeidsrettet opplæring og utprøving grunnet en midlertidig nedsatt arbeidsevne med sammensatte bistandsbehov. Formålet med tilbudet er å prøve ut din arbeidsevne, samt styrke din mulighet for ordinært arbeid eller utdanning.

Hva tilbyr Tunet?

Vi har 33 plasser i tiltaket og karriereveiledere med ulik kompetanse med fokus på arbeidsinkludering

Hos oss, får du en personlig karriereveileder som sammen med deg vil jobbe målrettet med å oppnå dine mål. I fellesskap utarbeider dere en plan for din vei videre mot jobb og utdanning. Vi har et godt samarbeid med over 200 bedrifter i regionen, samtidig som vi kan tilby interne arbeidsarenaer innen makulering, innramming, kafé og catering.

I løpet av tiden med oss får du mulighet til å gjennomføre InFlow24 som gir deg innblikk i yrker som er aktuelle for deg, hvilke lærings/kommunikasjonsformer som egner seg best for deg, samt tips til hva som er med på å fylle ditt “batteri”. Bedriftens ergoterapeut gjennomfører også funksjonsvurderinger for å gi deg mulighet til å få tips til hva du kan gjøre for å bedre både din fysiske og psykiske helse.

Slik jobber vi sammen med AFT

Etter avtale mellom arbeidssøker og NAV-veileder, sendes en henvisning til Tunet Elverum AS, med en beskrivelse av hva som ønskes oppnådd gjennom tiltaket.

Ved oppstart får arbeidssøker sin egen karriereveileder å samarbeide med. Det vil informeres om tiltaket, våre tilbud og hvordan vi jobber. I fellesskap utarbeides en plan for veien videre mot jobb eller utdanning, samt tiltak for økt livskvalitet.

På Tunet tar vi ansvar for forbruk og produksjon gjennom mange tiltak. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og har et solid engasjement i å redusere vårt eget klimaavtrykk. Vi vil redusere grad av avfall og begrense skade på mennesker og miljø, vi søker resirkulering, gjenbruk, kildesortering og reduksjon. Vi har, blant mye, stor oppmerksomhet på matsvinn og miljøvennlige rutiner i vårt kjøkken, vi oppfordrer til gjenbruk og reparasjon i vårt rammeverksted. Vi søker samhandling og samarbeid med bedrifter og leverandører med tydelig miljøprofil og som praktiserer et miljøengasjement. Vi rehabiliterer og kjøper brukt framfor å ha det nyeste på markedet. 

På bakgrunn av kartleggingen legges individuelle planer for utvikling av ferdigheter med sikte på å oppnå definerte målsettinger for arbeid eller Studier. Tunets opplæringskoordinator jobber opp mot aktuelle utdanningsinstitusjoner, og bistår i arbeidet med å legge konkrete planer for studiene.

Med utgangspunkt i arbeidssøkers ressurser og interesser, samt ønsket yrkes- og/eller studievalg, oppretter vi en arbeidspraksis hos en av våre mange samarbeidspartnere i arbeidslivet. For de som jobber opp mot læreplaner i yrkesfag, samarbeider vi med det aktuelle fagopplæringskontoret.

Formidling til arbeid eller utdanning.

I en sluttsamtale oppsummerer vi status og utvikling i tiltaksforløpet. Arbeidssøkers kan gi en tilbakemelding på sin opplevelse av tiltaket, og samarbeidet med sin karriereveileder. Vi går også gjennom sluttrapporten som sendes til NAV-veileder.

VARIGHET

Du kan være ansatt på Tunet til du går av med pensjon. 

Hvis du ønsker det, kan du etter hvert prøve jobb i vanlige bedrifter, men med tilrettelegging fra oss.

Faglig leder

Marius Alexander Sletvold

Marius, vår faglige leder innen arbeid- og inkludering, er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog med spesialisering innen lærevansker. Med bred erfaring fra skolesektoren prioriterer Marius trivsel og mestring for alle. Han er kjent for sin ærlighet, optimisme, og en allsidig interesse for sport

En person med briller og en marineblå TUNET-jakke står i et rom med en uskarp fargerik bakgrunn, akkurat som den koselige atmosfæren til Tunet Kafe.