Tre menn en dame med diplom

EQASS-sertifisert for fjerde gang –  med høyere resultatscore

Del dette innlegget

Tre menn en dame med diplom
Fra venstre Geir Graff (nestleder), Marius Alexander Sletvold (faglig leder), Toronn Asdahl Brunsell (daglig leder) og Torger Engeland (karriereveileder).

For fjerde gang siden 2009 har Agena As og Tunet Elverum AS mottatt det synlige beviset på at virksomheten er sertifisert etter de strengeste europeiske standarder.  European Quality in Social Services (EQUASS) er et kvalitetsprogram som skal sikre tjenester med høy kvalitet og fremme inkludering og god livskvalitet for mottagerne av sosial- og velferdstjenester. Etter en knallhard ekstern revisjon fikk Tunet nå en høyere resultatscore enn noen gang.

 

 -Det er en omfattende rapport, og mye å sette seg inn i. Vi er begeistret over at vi får så mye flott omtale. Men vi er heller ikke veldig overrasket, for vi har alltid vært opptatt av kvalitet i alle ledd og alt vi gjør, sier daglig leder Toronn Asdahl Brunsell, som er spesielt glad for at rapporten understreker at alle trives på Tunet.

 

Må bli flinkere til å skryte

EQASS er en av flere systemer som dekker alle europeiske krav til kvalitet i levering av velferdstjenester. Det er NAV som krever at alle som leverer tjenester til dem blir sertifisert for å dokumentere kvalitet i tjenesten. Hvert tredje år blir alle tjenesteleverandørene utsatt for en grundig gjennomgang av en ekstern revisor. Det er 10 prinsipper med 50 kriterier og 75 indikatorer som blir målt.

– Det er et grundig arbeid, med mye dokumentasjon og beskrivelser. Fra den forrige revisjonen i 2018 til den siste godkjenningen økte poengsummen vår med 7,8 poeng, omtrent 17 prosent forbedring. Det er vi selvsagt veldig glade for. Vi hadde forbedringer på samtlige 10 prinsipper, sier Toronn Asdahl Brunsell, som forteller at det største forbedringspotensialet nå er å bli enda bedre til å beskrive resultatene, å sette ord på det som kan oppleves som en bagatell.

En tilfreds revisor skriver at: «Spesielt stor har framgangen vært i prinsippene Ansatte, Partnerskap, Deltakelse og Individfokus. For ytterligere forbedring vil det være å se om de kan bli bedre på å beskrive hvordan de forstår de enkelte kriteria og hvordan resultater har oppstått og benyttes.»

-Vi må rett og slett bli flinkere til å skryte av oss selv og det vi driver med, ler Toronn Asdahl Brunsell

 

Arbeidsglede er det viktigste

Karriereveileder Torger Engeland er spesielt tilfreds med at rapporten fremhever det gode samarbeidet.

-Revisor mener det er et tett samarbeid innad og god oversikt i den daglige drift for alle ansatte her hos oss, og at vi både har fornøyde deltakere og kompetente ledere og ansatte. Han skriver også at NAV og andre interesseparter er veldig fornøyd med hvordan vi arbeider med deltakerne våre, og de tilbud vi har for deltakerne og lokalsamfunnet.

– Arbeidsglede er det aller viktigste for oss. Da gir det oss veldig trygghet i det vi gjør at rapporten viser at vi også klarer å gjennomføre et så omfattende kvalitetssystem, kommenterer Marius Alexander Sletvold, som er faglig leder innen arbeid og inkludering hos Tunet.

For Toronn Asdahl Brunsell, Torger Engeland, Marius Alexander Sletvold og kollegene deres på Tunet er det mye oppløftende lesing i revisjonsrapporten.

– Vi får ros fra revisor for at vi har jobbet godt med kvalitetsarbeidet siden forrige revisjon sett i lys av kriteriene i Equass. Dette vises også i framdriftsrapportene. Vi ønsker å legge så mye kraft vi kan bak samfunnsoppdraget vårt. Mennesker kan bli enda bedre sammen. Livskvalitet handler om så mye mer enn bare arbeid og det favner så mange flere. Det kan påvirke livet til en hel familie, sier de tre.

Del dette innlegget

Del på Facebook
Del på Linkedin
Send på e-post

Flere artikler om tunet