mann-pose

Liten pose gir stor effekt for trivsel i Elverum

Del dette innlegget

mann-pose

De aller fleste ønsker et rent nærmiljø, men dette fellesansvaret er ikke alltid like lett å få til i praksis. Dette var noe Tunet Elverum ønsket å hjelpe til med, og da muligheten dukket opp, var de absolutt interesserte. TicsPac tok kontakt på vegne av Elverum kommune og spurte om de ville være med på et spleiselag og sette opp gratis hundeposer rundt omkring i kommunen, slik at alle kunne plukke opp etter hundene sine, selv om de har glemt pose.

«Vi har jo et viktig samfunnsoppdrag, og da ser vi også på et samfunnsansvar. Det er dette som gjør at vi tar beslutninger rundt småtingene som dukker opp, og TicksPac er jo en av disse tingene. Noen må gjøre det, så hvorfor ikke vi», spør Geir Graff, som er nestleder hos Tunet Elverum.

Et tiltak som fungerer bra

For å kunne tilby renere uteområder har TicsPac satt opp disse stasjonene med gratis hundeposer ved flere områder folk ofte benytter seg av. Det er imidlertid Elverum kommune som fyller på med flere poser, og det har de måttet gjøre flere ganger. Knut Stormoen, som jobber for Elverum kommune, sier at dette er et tiltak de er veldig fornøyde med og ser resultatene av.

«Dette har jo fungert veldig bra. Før var det en del hundemøkk rundt omkring på gater og på fortauer, så vi hadde lyst til å være med på dette», forteller Stormoen om prosjektet. «Vi føler helt klart at dette fungerer bra, og vi ser jo posene i søppelrom vi tømmer, så vi vet at dette tilbudet er mye brukt».

Kommunen tilbyr gratis hundeposer ved 29 stasjoner rundt om i Elverum og har holdt på med dette i godt over 10 år nå. De gode resultatene fra tiltaket gjør at dette er noe de ønsker å fortsette med. Videre forteller Stormoen at de har opplevd at flere kommuner har tatt kontakt for å spørre Elverum kommune om tilbudet.

«Det er flere kommuner som har ringt hit og spurt hvilken erfaring vi har med det, så jeg tror nok det begynner å bli utbredt», forteller Stormoen.

Ansvar overfor nærområdet

Som en bedrift lokalisert i Elverum sier Graff at de i tillegg til å føle på et ansvar for trivselen i nærområdet sitt, selv nyter godt av resultatene fra prosjektet. Selvom et renere bymiljø var grunntanken bak Tunets ønske å stille som sponsorer av dette prosjektet, sier Graff at det ligger mer bak.

«Dette er jo et verdispørsmål, rundt hva vi ønsker å være med på», sier Graff. «Den enkle, men gode tanken om å henge ut gratis hundeposer, gjør at ingen har en unnskyldning for å la være å plukke opp etter seg. Dette handler om å legge til rette».

Det er nettopp denne tilretteleggingen Graff ser på som nøkkelen bak prosjektet, og som han beskriver som selve kjerneoppgaven til Tunet også. «Dette er noe vi er gode på, og ønsker å bidra med» sier Graff. «I Tunet arbeider mennesker som, av ulike årsaker har utfordringer med å nyttiggjøre sine ressurser i arbeidslivet, og vi legger til rette slik at den enkeltes kvalifikasjoner styrkes».

Nyter selv godt av ordningen

Graff og resten av teamet hos Tunet har også selv merket den positive effekten av tiltaket. Han forteller at de av og til går turer, spesielt langs elven, og at de har lagt godt merke til at det er blitt renere og bedre etter dette tiltaket ble iverksatt.

«Selvfølgelig har vi merket at det er blitt bedre, og det var jo også det statistikken viste, at dette ga effekt og brukes mye», sier Graff. «Jeg har faktisk benyttet meg av tilbudet selv, når jeg har hatt med hunden min på jobb og glemt hundeposer, og da har disse hundeposene vært supre».

Del dette innlegget

Del på Facebook
Del på Linkedin
Send på e-post

Flere artikler om tunet

Tunet kafe

Tunet kafè – midt i Leiret

Som en arbeids- og inkluderingsbedrift er vårt formål å skape gode og kvalifiserende arbeidsoppgaver for våre tilrettelagte ansatte. Vi vektlegger trygget og arbeidsglede, og kafè’en

Les mer
Ledig stilling

Karriereveileder søkes

Ønsker du en meningsfull og utfordrende jobb?
Tunet Arbeid og Karriere søker en karriereveileder i fast stilling som vil bidra til å skape motivasjon

Les mer