Tunet logo liggende hvit

Et fellesskap inspirert av arbeidsglede

Hege Ann, vår inspirerte opplæringskoordinator

Picture of Av Geir Graff

Av Geir Graff

Del artikkel:

Facebook
LinkedIn
Vår engasjerte opplæringskoordinator ved Tunet Arbeid og Karriere, har funnet stor glede i sin rolle. Med erfaring fra barnehagemiljøet ønsker hun å åpne dører for unge mennesker og hjelpe dem med utdanning og arbeid.

Tunet Arbeid og Karriere har fått en ny ressurs i form av Hege Ann Nilsen, som nylig ble ansatt som opplæringskoordinator. Etter å ha jobbet i barnehagesektoren i hele 20 år, har Nilsen opparbeidet seg en dyp forståelse for viktigheten av å gi mennesker muligheten til å utvikle seg og oppleve mestring. Hun ønsker nå å bruke sin erfaring til å hjelpe ungdommer og voksne med å finne veien mot utdanning og arbeid.

Med dagens økende problem med utenforskap blant unge i samfunnet, ønsker Nilsen å bidra til å åpne dører og gi veiledning til dem som trenger det mest. I sin rolle som opplæringskoordinator har hun muligheten til å skape oversikt, trygghet og planlegge og administrere opplæringsaktiviteter for deltakerne ved Tunet. Hun er lidenskapelig opptatt av å ruste deltakerne til kravene som stilles i arbeidslivet.

Nilsen startet i stillingen i februar, og jobben har overgått alle hennes forventninger. Hun har opplevd en bratt læringskurve og møtt på utfordringer som har bidratt til hennes personlige utvikling og mestringsfølelse. Hun betrakter seg selv som heldig som jobber i en bedrift der inkludering, arbeidsglede, samarbeid og positivitet er fundamentet i hverdagen. Hun ser frem til hver eneste dag og gleder seg til å fortsette å lære og vokse.

 

En kvinne står og smiler ved siden av en presentasjonsskjerm og en bærbar datamaskin på et bord. Skjermen viser en håndtrykkgrafikk med tannhjul og tegneseriepersoner. Som opplæringskoordinator er hun uformelt kledd i lyseblå t-skjorte og jeans.
Hege Ann trives godt som opplæringskoordinator og med undervisning for alle deltakerne.

En typisk arbeidsuke for Nilsen innebærer planlegging og gjennomføring av kurs og jobbklubber. Hun samarbeider tett med deltakerne innen VTA- og AFT-programmene, og gir støtte til kolleger angående utdanningsløp for ulike deltakere. Hun har også jevnlige møter med skolepartnere på både kommunalt og fylkeskommunalt nivå for å sikre samarbeid og god oppfølging.

Les mer om våre VTA og AFT programmer her.

En av hennes hovedoppgaver som opplæringskoordinator er å legge til rette for gode utdanningsmuligheter i samarbeid med karriereveiledere. Hun organiserer kurs og jobbklubber med fokus på arbeidsliv, utdanning, samt fysisk og psykisk helse. Målet er å utruste deltakerne med de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som kreves i dagens arbeidsliv.

Nilsen jobber også tett med arbeidslederne på Tunet for å utvikle kompetansen til VTA-ansatte. Hun ser det som viktig å stadig utfordre og sette nye mål i arbeidsdagen for alle ansatte i bedriften.

Tunet Arbeid og Karriere er også opptatt av samarbeid med andre arbeids- og inkluderingsbedrifter. De deltar aktivt i nettverk for å forbedre sitt eget tilbud og utveksler erfaringer, finner løsninger og deltar på kurs og konferanser for å øke og kvalitetssikre sitt tilbud.

Nilsen har også ansvaret for å følge opp og utvikle bedriften gjennom den digitale læringsplattformen aiLæring. Plattformen tilbyr kurspakker for både ansatte og jobbsøkere, og hun ønsker å skape en sosial arena der alle føler seg ivaretatt og får gode lærings- og utviklingsmuligheter.

En person smiler mens han har på seg store, fargerike kaninører. De er innendørs, med et vindu og et maleri i bakgrunnen, og kanskje nyter en lett stund i pausen som opplæringskoordinator.
Hege Ann har allerede bidratt i arbeidsmiljøet og gikk friskt ut som vår egen påskehare..

Når det gjelder fremtiden, mener Nilsen at holdninger, kunnskap, bevissthet og samarbeid bør være hovedfokuset. Dette gjelder ikke bare arbeids- og inkluderingsbedrifter, men også barn, unge, bedriftseiere, foresatte, skoler, politikere og samfunnet generelt.

Hun legger vekt på betydningen av et åpent og inkluderende arbeidsliv som ser muligheter og tenker nytt når det gjelder organisering av arbeidsoppgaver. Det er viktig å anerkjenne ressursene og behovene til alle mennesker og skape en arbeidskultur preget av mangfold, likeverd, tilrettelegging og like muligheter.

Nilsen ønsker også å sikre utdannings- og arbeidsmuligheter for alle og jobbe for et bærekraftig samfunn. Hun oppfordrer til innsats og arbeid for å unngå utenforskap i skole og arbeidsliv, og legger vekt på viktigheten av å skape utviklingsmuligheter for alle og dra nytte av den realkompetansen som finnes.

For Tunet Arbeid og Karriere er det spesielt viktig å nå ut til det lokale næringslivet og bedriftene. De ønsker å vise frem muligheter og ressurser og skape potensial både hos bedriftene og jobbsøkerne. Målet er å være med på å skape inkluderende og rettferdige arbeidsmuligheter for alle, samtidig som de samarbeider med andre bedrifter for å utvikle og sikre kvaliteten på sitt tilbud.

KONTAKT TUNET

Les flere nyheter

En gruppe mennesker fra Tunet Elverum står bak en glassmonter fylt med ulike matvarer, smiler og rekker opp hendene i en feiringsgest. De har på seg matchende blå uniformer.

TUNET KAFÈ – MIDT I LEIRET

Som en arbeids- og inkluderingsbedrift er vårt formål å skape gode og kvalifiserende arbeidsoppgaver for våre tilrettelagte ansatte. Vi vektlegger trygghet og arbeidsglede, og kafèen

Les mer