Ser verdien i alle

Picture of Av Geir Graff

Av Geir Graff

Del artikkel:

Facebook
LinkedIn
Tunet har en unik evne til å se muligheter og tilrettelegge for at alle skal få en meningsfullt og innholdsrik arbeidshverdag. Det er hovedgrunnen til at styret setter så stor pris på virksomheten.
Skrevet av: Monika Søberg

Tunet har en unik evne til å se muligheter og tilrettelegge for at alle skal få en meningsfullt og innholdsrik arbeidshverdag. Det er hovedgrunnen til at styret setter så stor pris på virksomheten. 

Styret i Tunet består av fire personer. Helge Hartz er styreleder, Ine Haansnar Odden er nestleder og i tillegg sitter Ingrid O. Busterud og Nils Kristian Myhre i styret. 

Alle har forskjellig bakgrunn, men felles for dem alle er grunnen til at de har sagt ja til å sitte i styret: Den viktige jobben Tuner gjør med inkludering, tilrettelegging og tilpassing for at alle skal ha muligheten til å finne sin plass i arbeidslivet. 

Alle får en sjanse 

Hos Tunet er det ingen som ikke gis en sjanse. Det kan være mange grunner til at noen har havnet utenfor arbeidslivet. Sykdom og skader kan gjøre sitt til at noen ikke har muligheter til å klare å komme tilbake i sin gamle jobb. Men det betyr på ingen måte at man er ute av arbeidslivet for godt. 

Det er her Tunet er gode: De hjelper folk til å se muligheter der de selv føler at alt er håpløst. Det finnes mange andre veger og muligheter til å finne en meningsfull hverdag. Hvor mye hjelp den enkelte trenger, er individuelt. Noen trenger et lite puff, og hjelp til å se muligheter framfor begrensninger. For noen er det bare nødvendig med en kortere periode arbeidstrening for å komme tilbake på beina. Andre trenger mer langsiktig hjelp og tilrettelagte oppgaver. Noen har også behov for varig tilrettelagte arbeidsoppgaver. 

Ingen er like, behov og muligheter varierer fra person til person, og hos Tunet klarer man å finne den viktige vegen for hver enkelt. 

Hjertet nær 

Det Tunet gjør og står for står mitt hjerte veldig nær, forteller Ine Haansnar Odden.  

Hun har vært i styret i tre år nå og er veldig glad for å kunne bidra i en virksomhet som virkelig gjør en forskjell for enkeltmennesker. 

– Inkludering og få folk i arbeid er viktig. Det å se restarbeidsevne og hjelpe dem som faller utenfor arbeidslivet inn igjen er en meningsfull oppgave, sier hun. 

– Alle har et potensiale for noe, og det er viktig for både samfunnet og for dem det gjelder at de kan finne vegen tilbake til en meningsfull hverdag, mener Haansnar Odden. 

Hos Tunet kan for eksempel sykemeldte få hjelp til å se muligheter i andre retninger enn de holdt på med før de ble syke.  

– Tunet hjelper folk til å finne andre løsninger enn å gå rett inn i uføretrygd. Vi klarer ikke hjelpe alle, men vi gir alle en sjanse, sier hun. 

– Utenforskap er noe av det verste man kan kjenne på i samfunnet, og det føles riktig og viktig å bidra til at flere får en meningsfull hverdag., sier hun. 

Tunet har hjulpet folk tilbake til jobb, med varige tilrettelagte arbeidsoppgaver. De har fått folk inn i utdanning og hjulpet dem med å få læreplasser. 

For Haansnar Odden gir det også stor glede å se hva arbeidsgleden og mestringsfølelsen betyr. Tunet sørger for kompetansebevis. 

-Det er en opptur å se gleden over å ha en jobb man mestrer og liker. Vi har alle noe å lære av det, sier hun. 

 

Fint samfunnsansvar 

Nils Kristian Myhre har vært en del av Tunet-styret i seks år. 

– Det er et veldig hyggelig styre å sitte i. Det er en flott bedrift som tar et veldig fint samfunnsansvar, sier han.  

Myhre synes det er en spennende oppgave å klare å finne løsninger slik at alle kan føle at de har en plass. 

– De ansatte i Tunet jobber veldig godt. Kafeen er et høydepunkt å komme til, mener han. 

Han er glad for å være en del av en virksomhet som vokser og som tør å satse. Nå skal hele virksomheten flyttes til Storgata og blir enda mer synlig for folk i Elverum.  

Det tror hele styret at blir fint. Det er viktig å bli mer synlig for flere. Det er fortsatt mange som ikke kjenner til hva virksomheten jobber med. 

Muligheter for alle 

Helge Hartz har vært styrets leder i seks år. 

For han er Tunets viktigste fortrinn de verdiene de står for: at de ser en mulighet for alle. 

– Det er et viktig arbeid som legges ned for å hjelpe andre videre i livet, mener han.  

Å ha muligheten til å ha et arbeid, uansett hva som er årsaken til at man har havnet utenfor, er noe Hartz er veldig opptatt av. 

– Det betyr mye for den enkelte å ha en plass og en rolle, det er viktig å ha en jobb å gå til. Et miljø å være en del av. Men det er også viktig samfunnsøkonomisk at flest mulig står i jobb, påpeker han.  

Hartz er stolt over å være en del av en slik virksomhet. 

Han husker godt det første styremøtet han var med på hos Tunet. Der fikk han en ahaopplevelse som betegner hva Tunet står for. 

– Jeg er vant til å jobbe i virksomheter der businessen styrer, og det handler om å tjene mest mulig. Her fikk vi tidlig beskjed om at det handler om å gå i null, sier han. 

Hos Tunet er det ikke pengene som er det viktigste, her er den viktigste kapitalen mennesker, deres arbeidsevne og restarbeidsevne og omsette det til noe som føles riktig og viktig for dem. 

Mye helse 

Ingrid O. Busterud er med på tredje året. Hun har bakgrunn som leder i HelseInn, som består av partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor, som jobber sammen for bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester. 

Hun kjente godt til Tunet før hun ble spurt, blant annet fordi de Tunet samarbeider om arbeidsinkludering. 

– Det var ikke vanskelig å si ja, sier hun. 

Som styremedlem har hun blitt enda bedre kjent med virksomheten, og ser at Tunet har et viktig samfunnsoppdrag. 

– Det er viktig at vi har noen som kan å tilrettelegge for dem som har behov for det. Dette betyr mye for alle, sier hun.  

Å være i jobb betyr mye for den enkelte, og det er mye helse i å være i jobb. 

– Det er helsefremmende å vite at noen venter og forventer noe av dem, og ikke minst bryr seg om dem, sier hun. 

Akkurat det er noe vi som har vært i jobb hele livet ikke helt har kjent på og klarer å forstå, sier hun. 

Et sted å høre til 

Mange av dem som har havnet utenfor arbeidslivet forteller det samme – det er et savn å ha et sted å høre til. 

Målet for mange er å komme ut i ordinært arbeidsliv etter en periode med tilrettelegging. Noen klarer det uten problemer. Andre trenger tilpassing over lengre tid, mens noen må ha varige tilrettelagte arbeidsoppgaver. 

Poenget er at uansett hvor i løypa man er, kan man være et viktig bidrag, sier hun.  

Busterud opplever at lokalbefolkningen og næringslivet lokalt kjenner til og vet en del om Tunet, og at det mange ønsker å støtte ved å handle hos Tunet eller bruke deres tjenester – som rammeverksted og kafe. 

– Å handle hos Tunet gir en større mening, sier hun. 

At Tunet nå setter i gang med et prosjekt for å få flere unge mennesker tilbake til skolebenken eller arbeidslivet, synes hun gir ekstra stor mening. Det er viktig med tidlig innsats for å hindre at man faller utenfor arbeidslivet – for da er det lett for at man blir der. 

Enkeltpersoners liv 

Styremedlemmene synes at det er givende å se hvor mye jobben Tunet gjør betyr for enkeltpersoner. Hvert enkelt tall i statistikken er enkeltmennesker, liv og skjebner som får en ny og meningsfull hverdag når det skapes en plass for dem i arbeidslivet. 

Styrets medlemmer beskriver det som en berikelse å sitte i styret til Tunet. De har fire styremøter og en strategisamling hvert år, men ellers er de et styre som er engasjert og nær virksomheten. 

– Vi blir invitert med når det skjer noe, og i tillegg stikker vi innom og tar en kaffe iblant, sier Odden. 

 

 

KONTAKT TUNET

Les flere nyheter

En gruppe mennesker fra Tunet Elverum står bak en glassmonter fylt med ulike matvarer, smiler og rekker opp hendene i en feiringsgest. De har på seg matchende blå uniformer.

TUNET KAFÈ – MIDT I LEIRET

Som en arbeids- og inkluderingsbedrift er vårt formål å skape gode og kvalifiserende arbeidsoppgaver for våre tilrettelagte ansatte. Vi vektlegger trygghet og arbeidsglede, og kafèen

Les mer