Tunet logo liggende hvit

Et fellesskap inspirert av arbeidsglede

Med utgangspunkt i arbeidssøkers ressurser og interesser, samt ønsket yrkes- og/eller studievalg, oppretter vi en arbeidspraksis hos en av våre mange samarbeidspartnere i arbeidslivet. For de som jobber opp mot læreplaner i yrkesfag, samarbeider vi med det aktuelle fagopplæringskontoret.