Tunet logo liggende hvit

Et fellesskap inspirert av arbeidsglede

Toppresultater med å hjelpe folk tilbake i jobb!

Picture of Av Geir Graff

Av Geir Graff

Del artikkel:

Facebook
LinkedIn

Den nasjonale statistikken for 2020 fra bransjeforeningen Arbeid & Inkludering er nå klar, og viser at Tunet Elverum nok en gang er på landstoppen med tanke på resultat.

Tilbake til jobb eller utdanning

Resultatet som måles er innenfor tiltaket som heter AFT (les om AFT her). Kort fortalt handler AFT om å bistå mennesker som står uten arbeid og kanskje mangler utdanning, tilbake til nettopp arbeidslivet eller bli motivert for videre utdanning eller omskolering. Oppdragsgiver er NAV, som tildeler tiltaksplasser til arbeidsinkluderingsbedrifter som oss.

– Det er med stolthet og glede vi konstaterer at vi ligger på 6. plass i den nasjonale statistikken, og tallene viser også at vi er best i Innlandet. Dette er godt gjort da det er alle landets inkluderingsbedrifter som er med i målingen, sier Hege Aakrann Eek som er fagansvarlig for tiltaket hos Tunet Elverum.

Fra venstre: Karriereveileder Lill Osvold Hurlen, fagansvarlig Hege Aakrann Eek, opplæringskoordinator Hanne Skonnord og karriereveileder Erica Pop

Hege mener det er flere faktorer som gjør at vi lykkes så godt. Først og fremst peker hun på godt samarbeid med NAV og deres veiledere lokalt. Å jobbe med arbeidssøkere i denne gruppen er i stor grad et samarbeidsprosjekt mellom oss og NAV.

– Videre vil jeg berømme den innsatsen som våre karriereveiledere gjør. Det er bred og blandet kompetanse blant dem som jobber med arbeidssøkerne hos oss. Våre veiledere hjelper og støtter hverandre ved behov, noe som nok også gjør at vi lykkes i stor grad.

Tunets veiledere gjør i tillegg en god jobb med å ufarliggjøre det å komme inn i AFT-tiltaket.

– Våre karriereveiledere er opptatt av å se hele mennesket, og samtidig ydmyke overfor det faktum at prosessen må være basert på et godt samarbeid med arbeidssøkeren.

Tallenes tale

Grafikken viser hvordan resultatene ser ut for Tunet Elverum. Den blå delen av søylen viser hvor stor prosentandel av våre arbeidssøkere som har kommet ut i jobb. Det røde feltet viser hvor stor andel som er avsluttet til videre utdanning.

– Om vi ser på andelen som har kommet ut i jobb så har Tunet Elverum like gode eller bedre resultater enn de som ligger på andre og tredjeplass i statistikken. Det er kun desimaler som skiller oss fra de som ligger på fjerde- og femteplass. Det utslagsgivende for rangeringen i statistikken er andelen AFT-deltakere som har kommet ut i videre utdanning.

Grafen viser at vi hos Tunet har fått 50% av våre deltakere ut i jobb, og 12% i utdanning. Av dem som har blitt avsluttet i tiltak hos oss gjennom 2020 har det vært 57% kvinner og 43% menn. Gjennomsnittlig bistår vi hver enkelt i ca 10 måneder.

– Gode resultater gir oss mer arbeid, forteller Hege. Nytt av året er at NAV har tildelt oss 12 nye plasser som er øremerket ungdom. Her er hovedmålet at de unge skal avsluttes til videre utdanning, og det blir spennende å se hvilket resultat dette vil gi for statistikken til neste år.

Tiltaket som er øremerket ungdom er midlertidig, men hvis det viser seg å være vellykket håper vi at det kan bli permanent.

– Selv om vi er stolte av tallene, så er vi mest stolte av menneskene bak tallene. Vi føler stor glede over hver enkelt person som har kommet seg videre i arbeidsliv eller utdanning, presiserer fagansvarlig Hege Aakrann Eek. Gode resultater gir oss stor motivasjon til å stå på videre.

KONTAKT TUNET

Les flere nyheter

En gruppe mennesker fra Tunet Elverum står bak en glassmonter fylt med ulike matvarer, smiler og rekker opp hendene i en feiringsgest. De har på seg matchende blå uniformer.

TUNET KAFÈ – MIDT I LEIRET

Som en arbeids- og inkluderingsbedrift er vårt formål å skape gode og kvalifiserende arbeidsoppgaver for våre tilrettelagte ansatte. Vi vektlegger trygghet og arbeidsglede, og kafèen

Les mer