Tre nye sertifiseringer i Vip24

Del dette innlegget

Tre av våre ansatte har nylig blitt sertifisert i bruk av kartleggingsverktøyet Vip24. Verktøyet er nettbasert, og langt på vei en bransjestandard for bedrifter og organisasjoner som jobber med yrkes- og karriereveiledning.

Marthe Lindmo, Line Dokkedal og Marit Sandli er nylig sertifiserte i bruk av kartleggingsverktøyet Vip24. I disse tider praktiseres også forskriftsmessig smittevernavstand, selv for fotografering utendørs.

På Tunet er vi opptatt av at våre veiledere skal ha god og dokumentert kompetanse relatert til jobben de skal gjøre. Derfor er vi stolte av å kunne gratulere Marthe Lindmo, Line Dokkedal og Marit Sandli med vel gjennomført sertifiseringsprosess.

Dermed er alle våre karriereveiledere godkjente Vip24-veiledere.

Verktøyet styrker selvforståelsen

Vip24 tar utgangspunkt i metoder for å bevisstgjøre arbeidssøkeren om egne interesser, evner og preferanser for å styrke selvforståelsen. Målet er å øke kandidatens muligheter til å ta gode og selvstendige karrierevalg på kort og lang sikt. Verktøyet kan også være til hjelp for å avdekke hvor det er behov for å videreutvikle kompetanse hos arbeidssøkeren.

Medarbeidere som skal veilede arbeidssøkere som har levert besvarelser i Vip24 må være sertifisert. For å bli sertifisert må man gjennom et kurs hvor det hele avsluttes med en skriftlig eksamensoppgave. Her er det blant annet fokus på de psykologiske teorier som ligger bak Vip24.

Tunets attføringsfaglige leder Hege Aakrann Eek er selv sertifisert, og også sertifisert som kursholder. Dette har gjort det mulig for oss å gjennomføre sertifiseringskurset internt. Fagansvarlig hos Tunet er dermed også hovedsensor ved eksamen. Med denne muligheten til å kjøre internkurs, kan vi i større grad styrke våre veiledere i den videre bruken av verktøyet.

Nyttig på mange områder

Vip24 består av fem ulike profilmoduler:

  • Interesseprofilen kartlegger yrkesinteresser og hva jobbsøker liker og motiveres av. Den baseres på Hollands teori om karrierevalg (RIASEC) som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriereveiledning internasjonalt. Mennesker og arbeidsmiljøer er klassifisert i seks grunnleggende interessetyper; Praktisk, Utforskende, Kunstnerisk, Sosial, Foretaksom og Orden.
  • Evner og verdier er en tydeliggjøring av interesseprofilen, og viser hvor viktig det er for jobbsøkeren å få brukt visse bestemte evner og verdier.
  • Preferanseprofilen er basert på Jungs persontypeteori som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklingspotensiale
  • Vip24-hjulet kartlegger og bevisstgjør verdier i forhold til arbeid og fritid og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon
  • Livsstilshjulet viser jobbsøkers prioriterte verdier knyttet til livsstil og helse og i hvilken grad disse er innfridd i dag. Gapet mellom ønsket og faktisk situasjon indikerer hvor man eventuelt må sette inn tiltak for å nå ønsket situasjon.

Med god grunnleggende kompetanse og gode verktøy bidrar Tunets veiledere til at flere jobbsøkere kan finne sin vei videre.

Del dette innlegget

Del på Facebook
Del på Linkedin
Send på e-post

Flere artikler om tunet

Tunet kafe

Tunet kafè – midt i Leiret

Som en arbeids- og inkluderingsbedrift er vårt formål å skape gode og kvalifiserende arbeidsoppgaver for våre tilrettelagte ansatte. Vi vektlegger trygget og arbeidsglede, og kafè’en

Les mer
Ledig stilling

Karriereveileder søkes

Ønsker du en meningsfull og utfordrende jobb?
Tunet Arbeid og Karriere søker en karriereveileder i fast stilling som vil bidra til å skape motivasjon og

Les mer