Tunet logo liggende hvit

Et fellesskap inspirert av arbeidsglede

AFT - ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING

Er du utenfor arbeidslivet og søker veiledning for å finne den rette jobben eller starte utdanningen din? Vår arbeidsforberedende trening er skreddersydd deg som er bosatt i Elverum, Åmot eller Stor-Elvdal.

Vanligvis strekker arbeidsforberedende trening seg over en periode på opptil ett år, med mulighet for forlengelse etter behov.

Hva kan Tunet tilby innen AFT

Profesjonell karriereveiledning

Vår erfarne karriereveiledning gir deg individuell støtte og veiledning for å kartlegge dine mål og muligheter

Ressurs- og interessekartlegging

Vi hjelper deg med å identifisere dine styrker, ferdigheter og interesser, slik at du kan ta informerte valg

Yrkes- eller studievalgavklaring

Gjennom grundig veiledning og rådgivning hjelper vi deg med å avklare dine yrkes- eller studieambisjoner

Kurs i arbeid, helse og personlig utvikling

Våre spesialtilpassede kurs, som aiLæring og Jobbklubb, gir deg verdifull kompetanse innen arbeid, helse og personlig utvikling

Livskvalitetstiltak

Vi fokuserer på tiltak som gir økt livskvalitet, slik at du kan trives og oppleve balanse i livet

Arbeidspraksis

Gjennom praktisk erfaring gir vi deg muligheten til å utvikle ferdigheter og bygge opp relevant kompetanse

Oppfølging på arbeidsplassen

Vi støtter deg på arbeidsplassen for å sikre en jevn tilpasning og suksess i din profesjonelle reise

Formidling til arbeid og utdanning

Vi jobber aktivt med å knytte deg til muligheter innen arbeid og utdanning, og gir deg de nødvendige ressursene for suksess.

Slik jobber vi sammen med deg

I samarbeid med din veileder vil vi utforske optimale arbeidsløsninger som tar hensyn til både din kompetanse og helsesituasjon. Sammen vil dere utvikle en skreddersydd plan med fokus på økt mestring, arbeidsglede og forbedret livskvalitet.

Henvisning fra NAV

Etter avtale mellom arbeidssøker og NAV-veileder, sendes en henvisning til Tunet Elverum AS, med en beskrivelse av hva som ønskes oppnådd gjennom tiltaket.

Oppstart

Ved oppstart får arbeidssøker sin egen karriereveileder å samarbeide med. Det vil informeres om tiltaket, våre tilbud og hvordan vi jobber. I fellesskap utarbeides en plan for veien videre mot jobb eller utdanning, samt tiltak for økt livskvalitet.

Individuell veiledning

Ved oppstart får arbeidssøker sin egen karriereveileder å samarbeide med. Det vil informeres om tiltaket, våre tilbud og hvordan vi jobber. I fellesskap utarbeides en plan for veien videre mot jobb eller utdanning, samt tiltak for økt livskvalitet.

Tilbud om opplæring

På bakgrunn av kartleggingen legges individuelle planer for utvikling av ferdigheter med sikte på å oppnå definerte målsettinger for arbeid eller Studier. Tunets opplæringskoordinator jobber opp mot aktuelle utdanningsinstitusjoner, og bistår i arbeidet med å legge konkrete planer for studiene.

Arbeidspraksis/fagopplæring

Med utgangspunkt i arbeidssøkers ressurser og interesser, samt ønsket yrkes- og/eller studievalg, oppretter vi en arbeidspraksis hos en av våre mange samarbeidspartnere i arbeidslivet. For de som jobber opp mot læreplaner i yrkesfag, samarbeider vi med det aktuelle fagopplæringskontoret.

Ordinært arbeid og/eller utdanning

Formidling til arbeid eller utdanning.

Avslutning

I en sluttsamtale oppsummerer vi status og utvikling i tiltaksforløpet. Arbeidssøkers kan gi en tilbakemelding på sin opplevelse av tiltaket, og samarbeidet med sin karriereveileder. Vi går også gjennom sluttrapporten som sendes til NAV-veileder.

To kvinner, begge iført mørkeblå skjorter, jobber sammen på en arbeidsstasjon fylt med verktøy og forsyninger. Den ene kvinnen ser ned og smiler, mens den andre står ved siden av henne og holder en gjennomsiktig beholder fylt med makuleringsmaterialer.
Fem smilende individer i matchende dongeriuniformer står sammen innendørs på Tunet Kafe, en holder et fat med ulike bakevarer.

HVORDAN KAN JEG SØKE?

NAV henviser arbeidssøkere til oss. Ta kontakt med din NAV-veileder for en vurdering om AFT kan være et aktuelt tiltak for deg.

Fagansvarlig AFT

Marius Alexander Sletvold

Marius, vår faglige leder innen arbeid- og inkludering, er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog med spesialisering innen lærevansker. Med bred erfaring fra skolesektoren prioriterer Marius trivsel og mestring for alle. Han er kjent for sin ærlighet, optimisme, og en allsidig interesse for sport

En person med briller og en marineblå TUNET-jakke står i et rom med en uskarp fargerik bakgrunn, akkurat som den koselige atmosfæren til Tunet Kafe.